Now showing items 1-1 of 1

    • The MALATANG Survey : The L GAS-L IR Correlation on Sub-kiloparsec Scale in Six Nearby Star-forming Galaxies as Traced by HCN J = 4 → 3 and HCO + J = 4 → 3 

      Tan, Qing-Hua; Gao, Yu; Zhang, Zhi-Yu; Greve, Thomas R.; Jiang, Xue-Jian; Wilson, Christine D.; Yang, Chen-Tao; Bemis, Ashley; Chung, Aeree; Matsushita, Satoki; Shi, Yong; Ao, Yi-Ping; Brinks, Elias; Currie, Malcolm J.; Davis, Timothy A.; Grijs, Richard de; Ho, Luis C.; Imanishi, Masatoshi; Kohno, Kotaro; Lee, Bumhyun; Parsons, Harriet; Rawlings, Mark G.; Rigopoulou, Dimitra; Rosolowsky, Erik; Bulger, Joanna; Chen, Hao; Chapman, Scott C.; Eden, David; Gear, Walter K.; Gu, Qiu-Sheng; He, Jin-Hua; Jiao, Qian; Liu, Dai-Zhong; Liu, Li-Jie; Li, Xiao-Hu; Michalowski, Michal J.; Nguyen-Luong, Quang; Qiu, Jian-Jie; Smith, Matthew W. L.; Violino, Giulio; Wang, Jian-Fa; Wang, Jun-Feng; Wang, Jun-Zhi; Yeh, Sherry; Zhao, Ying-He; Zhu, Ming (2018-06-25)
      We present HCN J = 4→3 and HCO+ J = 4→3 maps of six nearby star-forming galaxies, NGC 253, NGC 1068, IC 342, M82, M83, and NGC 6946, obtained with the James Clerk Maxwell Telescope as part of the MALATANG survey. All ...